Úvod

Vitajte na stránke umeleckej školy Akadémia muzika. Veríme, že v každom drieme kúsok umeleckého cítenia, či je to škôlkar, školák, študent, alebo dospelák.
Naším poslaním je prebúdzať tento vzácny cit, učiť žiakov tvorivo sa realizovať a robiť tak život krajším.

Ponúkame Vám lekcie v týchto umeleckých odboroch:

  • hudobnom,
  • tanečnom,
  • výtvarnom.

Lekcie sú individuálne alebo kolektívne a prebiehajú pravidelne podľa rozvrhu. Po dohode je možné si objednať aj jednorazové hodiny, alebo viacero jednotlivých hodín pre riešenie nejakej špecifickej požiadavky.

prihlasovanie žiakov a viac info:
0948 041 161

Od nového roku sa používa v platobnom styku číslo účtu vo formáte IBAN, nájdete ho na sekcii Kontakt