Hudobný kurz

Lektori: Mgr. art. Denisa Gomolová (husle), Bc. Peter Hrubý (klavír, gitara, akordeón), Bc. Martin Koza (spev, klavír), Andrej Dostál (terchovská muzika, violončelo, kontrabas)
INDIVIDUÁLNY:

  • spev (nové)
  • husle, viola
  • violončelo, kontrabas
  • klavír, keyboard
  • akordeón
  • gitara

KOLEKTÍVNY

  • Terchovská muzika – prím, sekund, husľová a violová kontra, terchovská basička, spev, viachlas, sólové nastroje s muzikou, dramaturgická a pódiová príprava
  • Komorný orchester
  • Sláčikové kvarteto

prihlasovanie žiakov, viac info:
0948 041 161