Vážení rodičia a priatelia školy

talentové skúšky sa budú konať v dňoch:

02.09.2020 – od 14.00 hod. – 17.00 hod. v Terchovej
03.09.2020 – od 14.00 hod. – 17.00 hod. v Zázrivej

Prihlásenie na do SZUŠ prebieha formou elektronickej prihlášky.

Elektronickú prihlášku nájdete kliknutím na tento odkaz.

Prijímacie pohovory prebiehajú v následovných odboroch

Hudobný odbor

husle, viola, violončelo, kontrabas, heligonka, akordeón, klavír, spev a gitara.

Súčasťou výuky všetkých nástrojov a spevu je predmet hudobná náuka a hra /spev z listu.

V rámci sláčikového oddelenia je tiež zaradený predmet komorná hra.

Tanečný odbor

Rozvoj v základných tanečných technikách : klasického, ľudového, kreatívneho, džezového a moderného tanca.

Literárno – dramatický odbor

dramatická hra, pohyb, reč, slovesnosť.

Výtvarný odbor

Kreslenie, maľovanie, priestorová a plastická tvorba, grafika, architektúra, akčná tvorba.

Vo všetkých odboroch sa štúdium uskutočňuje v prípravnom ročníku (pš), I. stupni, II. stupni a štúdiu pre dospelých (špd).

Srdečne Vás všetkých pozývame a tešíme sa na Vás