SPEV A HRA NA NÁSTROJI

udobný odbor ponúka komplexné hudobné vzdelanie, orientáciu v umení a kultúre, prehľad vo vývoji európskej hudby a jednotlivých štýlových období, rozvoj predstavivosti, kreativity, racionálneho myslenia.

  • hra na husle, hudobná náuka, komorná hra, príprava k súhre, hra z listu
  •  hra na violu, hudobná náuka, komorná hra, príprava k súhre, hra z listu
  •  hra na violončelo, hudobná náuka, komorná hra, príprava k súhre, hra z listu
  •  hra na kontrabas, hudobná náuka, komorná hra, príprava k súhre, hra z listu
  • hra na heligónku, akordeón, hudobná náuka, hra z listu
  • hra na klavír, hudobná náuka, hra z listu
  • hlasová príprava, spev, hudobná náuka, spev z listu
  • hra gitaru, hudobná náuka, hra z listu

Vyučujúci:
Husle: Mgr. art. Marek Krištofík, Alena Čičková DiS. art., Lenka Hanulíková,
Viola: Mgr. Vladimír Moravčík,
Violončelo, kontrabas: Terézia Rusiňáková, Andrej Dostál,
Heligónka: Juraj Kvočka, Martin Čerňanský
Klavír: Roman Kompaník, DiS. art, Mgr. art. Martin Koza 
Hlasová príprava, spev: Mgr. art. Martin Koza, Mgr. Hanka Dávidíková
Gitara: Pavol Cabadaj, Richard Andrej Kompaník
Hudobná náuka: Mgr. Hanka Dávidíková, Richard Andrej Kompaník