Tanečný kurz

Lektor: Mgr. art. Zuzana Volnová

  • pohybová príprava
  • klasický tanec
  • jazzový tanec
  • súčasný tanec

prihlasovanie žiakov, viac info:
0948 041 161

Rozvrh:

Pondelky
14:00 – 16:00 Zázrivá
16:30 – 17:30 Terchová, mladší
17:30 – 19:30 Terchová, starší