Výtvarný kurz

Lektorka: Mgr. art. Zuzana Makarová
vyučovacie predmety :

  • kresba
  • maľba
  • grafika
  • modelovanie
  • tvarovanie

prihlasovanie žiakov, viac info:
0948 041 161,   0905 914 345