Pri škole pracuje viacero významných telies, ako napr. hudobná skupina Nebeská muzika a tančená skupina Kamaráti, Komorných orchester Akadémia muzika, sláčikové trio Zbojband, Repáňovská muzika, Haštrle, Heligonkári Juraja Kvočku, Detský folklórny súbor Zázrivček, Ľudová hudba Zázrivá, Mladí heligonkári zo Zázrivej a iní.


Dievčensko-mládenecká muzika z Terchovej

Haštrle je voľnočasový projekt mladých ľudí, ktorí majú chuť hrať, tvoriť a hlavne veľa sa o hudbe dozvedať.


Repáňovská muzika

 Aj po vyše 130 rokoch má v tejto lokalite hudobná tradícia svojich pokračovateľov v podobe rodinnej kapely s názvom Repáňovská muzika. Tú tvoria súrodenecké trio a duo…


Zázrivček

Detský folklórny súbor Zázrivček.


Zbojband

Ide o študentov slovenských konzervatórií pripravujúcich sa na svoju profesionálnu dráhu.


Komorný orchester 

Komorný orchester Akadémia muzika je hudobné teleso vychádzajúce zo sláčikovej zostavy dopĺňané podľa potreby a hernej príležitosti o ďalšie rôzne nástroje a vokály.