SZUŠ Akadémia muzika Terchová 

Veríme, že v každom drieme kúsok umeleckého cítenia, či je to škôlkar, školák, študent, alebo dospelák. Naším poslaním je prebúdzať tento vzácny cit, učiť žiakov tvorivo sa realizovať a robiť tak život krajším.

1. Súkromná základná umelecká škola pre deti od 5 do 15 rokov

2. Súkromná základná umelecká škola pre deti od 15 rokov

3. Súkromná základná umelecká škola  – štúdium pre dospelých ( Špd )

Prihlásiť do našej ZUŠ sa môžete vyplnením elektronickej prihlášky:

PRIHLÁŠKA