Vážení rodičia a priatelia našej školy

vzhľadom na súčasnú situáciu spojenú s pandémiou COVID- 19 môžete svoje deti prihlasovať na jednotlivé odbory elektronicky, alebo e – mailom na adresu : szus@akademiamuzika.sk do 30.06.2020

Usmernenie nájdete v hornej lište – Prijímacie pohovory

Vážení rodičia a priatelia školy, srdečne VáS POZýVAME NA NOVOROčNý KONCERT žIAKOV A PEDAGÓGOV NAšEJ šKOLY, KTORý SA USKUTOčNí 31.01.2020 O 17,00 hod v sále kultúrneho domu.

Triedne koncerty 2019 / 2020


HĽADÁME KOLEGU/KOLEGYŇU DO NÁŠHO TÍMU

Hľadáme kolegu/kolegyňu do nášho tímu, hudobný odbor . Požadujeme dobrý vzťah k deťom, flexibilitu a spoľahlivosť. Svoje životopisy spolu s motivačným listom posielajte na adresu: akademia.muzika@gmail.com.

Staň sa súčasťou nášho tímu!