Klavír

Lektori:

  • Roamn Kompaník, DiS. art. – klavír, keyboard

prihlasovanie žiakov, viac info:

0948 041 161