Hudobný odbor

Hudobný odbor ponúka komplexné hudobné vzdelanie, orientáciu v umení a kultúre, prehľad vo vývoji európskej hudby a jednotlivých štýlových období, rozvoj predstavivosti, kreativity, racionálneho myslenia.

  • hra na husle, hudobná náuka, komorná hra, príprava k súhre, hra z listu
  • hra na heligónku, akordeón
  • hra na klavír
  • hlasová príprava, spev
  • hra gitaru

Vyučujúci:
Husle: Mgr. art. Marek Krištofík, Alena Čičková DiS. art., Lenka Hanulíková,
Viola: Mgr. Vladimír Moravčík,
Violončelo, Kontrabas: Terézia Rusiňáková, Andrej Dostál
Heligónka: Juraj Kvočka, Martin Čerňanský
Klavír: Roman Kompaník, DiS. art
Hlasová príprava, spev: Mgr. art. Martin Koza
Gitara: Pavol Cabadaj
Hudobná náuka: Hanka Dávidíková