Husle, basa

Výuka sláčikových nástrojov:

  • Husle
  • Viola
  • Violončelo
  • Kontrabas