KURZY

Občianske združenie Akadémia Muzika poskytuje v školskom roku 2017/2018 umelecké kurzy v nasledovných odboroch:

Na kurzy je možné sa prihlásiť telefonicky, alebo osobne kedykoľvek a žiak zvyčajne nastúpi od celého nasledujúceho mesiaca. Lekcie sú individuálne a prebiehajú pravidelne podľa rozvrhu. Po dohode je možné si objednať aj jednorazové hodiny, alebo viacero jednotlivých hodín pre riešenie nejakej špecifickej požiadavky.

prihlasovanie žiakov a viac info:
0948 041 161

IBAN pre platby kurzovného, alebo školného v SZUŠ nájdete v sekcii Kontakt