Ľudová hudba

  • Terchovská muzika
  • Ľudová hudba
  • Prím, sekund
  • Husľová, violová kontra
  • Terchovská basa , kontrabas
  • Ensemblový prejav
  • Pódiové vystupovanie
  • Výber a aranžmány repertoáru

Lektor: Andrej Dostál

prihlasovanie žiakov, kapiel a viac info:
0948 041 161