Spev

Výuka spevu, hlasové a dychové techniky, intonácia, rytmus. Výuka klasického, ľudového aj moderného spevu. Akcent na prirodzené pódiové vystupovanie a  kvalitný spevácky prejav.

Lektor: Mgr. Martin Koza

prihlasovanie žiakov a viac info:
0948 041 161