VýTVARNý ODBOR

V rámci výtvarného odboru poskytujeme všetkým deťom, ktoré radi tvoria, zázemie množstvo podnetov a tvorivých inšpirácií na povzbudenie a zušľachtenie v týchto výtvarných zručnostiech:

 • maľba
 • kresba
 • dizajn
 • grafika
 • priestorová tvorba
 • modelovanie
 • keramika
 • výroba vlastných šperkov
 • dekorácie a ozdoby z prírodných materiálov

Okrem tradičných techník experimentujeme aj s menej tradičnými výtvarnými postupmi:

 • maľovanie na sklo, textil a kamene
 • land art

Dôležitý je pre nás tiež návrat ku koreňom a tradičné ľudové remeslá

U detí rozvíjame jemnú motoriku a pravú hemisféru: fantáziu, kreativitu a originalitu

Vyučujúci: Mgr. Zuzana Makarová