Hudobný odbor

Hudobný odbor ponúka komplexné hudobné vzdelanie, orientáciu v umení a kultúre, prehľad vo vývoji európskej hudby a jednotlivých štýlových období, rozvoj predstavivosti, kreativity, racionálneho myslenia.

  • hra na husle, hudobná náuka, komorná hra, príprava k súhre, hra z listu

Vyučujúci: Mgr. Vladimír Moravčík, Andrej Dostál