Akadémia muzika 2018

Koncert Akadémie muzika

Koncert žiakov SZUŠ Akadémia muzika

Heligonkári Akadémie muzika

SZUŠ Akadémia muzika Terchová pri príležitosti mesiaca úcty k starším

Koncert žiakov Akadémie muzika

Poďakovanie za lásku

Triedny koncert

Triedny koncert

Strieborný podvečer – poďakovanie seniorom