Začni už dnes a pridaj sa k nám

ÚVOD

Veríme, že v každom drieme kúsok umeleckého cítenia, či je to škôlkar, školák, študent, alebo dospelák. Naším poslaním je prebúdzať...
ÚVOD Zisti viac

ŠTÚDIUM

SZUŠ Akadémia muzika Terchová  Veríme, že v každom drieme kúsok umeleckého cítenia, či je to škôlkar, školák, študent, alebo dospelák....
ŠTÚDIUM Zisti viac

V KAŽDOM DRIEME UMELEC

Veríme, že v každom drieme kúsok umeleckého cítenia, či je to škôlkar, školák, študent, alebo dospelák. Naším poslaním je prebúdzať tento vzácny cit, učiť žiakov tvorivo sa realizovať a robiť tak život krajším.
V KAŽDOM DRIEME UMELEC Zisti viac