Akadémia muzika Terchová pre školský rok 2020/2021

Vážení rodičia a priatelia školy

vzhľadom na súčasnú situáciu spojenú s pandémiou COVID- 19 môžete svoje deti prihlasovať na jednotlivé odbory elektronicky, alebo e – mailom na adresu : szus@akademiamuzika.sk do 30.06. 2020

Termín prijímacích pohovorov bude zverejnený v najbližšej dobe na našej stránke v hornej lište ” Prijímacie pohovory “

V prihláške prosím uviesť následovné údaje

Žiak : meno, priezvisko, rod.č., miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo, miesto pobytu ( PSČ, popisné číslo, študijné zameranie

Zákonní zástupcovia : tituly pred menom, meno, priezvisko, pracovisko, miesto pobytu, telefón, E-mial

Termíny prijímacích pohovorov – Akadémia muzika Zázrivá pre školský rok 2020/2021

Vážení rodičia a priatelia školy

vzhľadom na súčasnú situáciu spojenú s pandémiou COVID- 19 môžete svoje deti prihlasovať na jednotlivé odbory elektronicky, alebo e – mailom na adresu : szus@akademiamuzika.sk

prosím uviesť následovné údaje

Žiak : meno, priezvisko, rod.č., miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo, miesto pobytu ( PSČ, popisné číslo, študijné zameranie

Zákonní zástupcovia : tituly pred menom, meno, priezvisko, pracovisko, miesto pobytu, telefón, E-mial

Prijímacie pohovory prebiehajú v následovných odboroch

Hudobný odbor

husle, viola, violončelo, kontrabas, heligonka, akordeón, klavír, spev a gitara.

Súčasťou výuky všetkých nástrojov a spevu je predmet hudobná náuka a hra /spev z listu.

V rámci sláčikového oddelenia je tiež zaradený predmet komorná hra.

Tanečný odbor

Rozvoj v základných tanečných technikách : klasického, ľudového, kreatívneho, džezového a moderného tanca.

Literárno – dramatický odbor

dramatická hra, pohyb, reč, slovesnosť.

Výtvarný odbor

Kreslenie, maľovanie, priestorová a plastická tvorba, grafika, architektúra, akčná tvorba.

Vo všetkých odboroch sa štúdium uskutočňuje v prípravnom ročníku (pš), I. stupni, II. stupni a štúdiu pre dospelých (špd).

Srdečne Vás všetkých pozývame a tešíme sa na Vás