V dňoch 12.06. – 16.06.2023 sa koná prijímacie konanie na šk. rok 2023/24.
Začatie štúdia na našej SZUŠ je podmienené dvoma krokmi:
1) prihlásením sa formou elektronickej prihlášky
2) absolvovaním prijímacieho konania, ktorého rozpis nájdete na tomto odkaze

Elektronickú prihlášku do SZUŠ je možné podať kedykoľvek v priebehu roka. Na základe nej sa dieťa môže osobne zúčastniť na prijímacom konaní. To sa uskutočňuje v riadnom termíne koncom mája a v doplňujúcom termíne začiatkom septembra.

Ďalšie informácie:
– vyplnením elektronickej prihlášky sa nové dieťa ešte nestáva žiakom školy, to sa stane až rozhodnutím o prijatí na základe prijímacieho konania

– deti pokračujúce do ďalšieho ročníka si novú prihlášku nedávajú, pokračujú automaticky

– v prípade nejasností, alebo ak sa vám nedá dostaviť na uvedený termín volajte 0948 890 844 alebo napíšte na szus@akademiamuzika.sk pre dohodnutie ďalšieho postupu

Elektronickú prihlášku nájdete kliknutím na tento odkaz.