Termíny prijímacích pohovorov – Akadémia muzika Terchová pre školský rok 2020/2021

20.05.2020 – od 15,00 do 17,00 – Hlavná budova

21.05.2020 – od 15,00 do 17,00 – Hlavná budova

22.05.2020 – od 15,00 do 17,00 – Hlavná budova

Termíny prijímacích pohovorov – Akadémia muzika Zázrivá pre školský rok 2020/2021

13.05.2020 – od 15,00 do 17,00 – ZŠ Zázrivá

14.05.2020 – od 15,00 do 17,00 – ZŠ Zázrivá

Prijímacie pohovory :

Hudobný odbor

husle, viola, violončelo, kontrabas, heligonka, akordeón, klavír, spev a gitara.

Súčasťou výuky všetkých nástrojov a spevu je predmet hudobná náuka a hra /spev z listu.

V rámci sláčikového oddelenia je tiež zaradený predmet komorná hra.

Tanečný odbor

Rozvoj v základných tanečných technikách : klasického, ľudového, kreatívneho, džezového a moderného tanca.

Literárno – dramatický odbor

dramatická hra, pohyb, reč, slovesnosť.

Výtvarný odbor

Kreslenie, maľovanie, priestorová a plastická tvorba, grafika, architektúra, akčná tvorba.

Vo všetkých odboroch sa štúdium uskutočňuje v prípravnom ročníku (pš), I. stupni, II. stupni a štúdiu pre dospelých (špd).

Srdečne Vás všetkých pozývame a tešíme sa na Vás