SZUŠ Akadémia muzika Terchová 

Veríme, že v každom drieme kúsok umeleckého cítenia, či je to škôlkar, školák, študent, alebo dospelák. Naším poslaním je prebúdzať tento vzácny cit, učiť žiakov tvorivo sa realizovať a robiť tak život krajším.

1. Súkromná základná umelecká škola pre deti od 6 do 15 rokov

2. Súkromná základná umelecká škola pre deti od 15 rokov

ŠKOLNÉ:
Individuálne predmety 200€ / celý školský rok
– úhrada v dvoch splátkach: 80€ v októbri a 120€ v marci
Kolektívne predmety 100€ / celý školský polrok
– úhrada v dvoch splátkach: 40€ v októbri a 60€ v marci

Ďalší individuálny predmet navyše 400€ / celý školský rok
– úhrada v dvoch splátkach: 160€ v októbri a 240€ v marci
Ďalší kolektívny predmet navyše 200€ / celý školský rok
– úhrada v dvoch splátkach: 80€ v októbri a 120€ v marci


Prihlásiť do našej ZUŠ sa môžete vyplnením elektronickej prihlášky:

Elektronickú prihlášku nájdete kliknutím na tento odkaz.

Hudobný odbor

Hudobný odbor ponúka komplexné hudobné vzdelanie, orientáciu v umení a kultúre, prehľad vo vývoji európskej hudby a jednotlivých štýlových období, rozvoj predstavivosti, kreativity, racionálneho myslenia.


Výtvarný odbor

Tvorivým spôsobom napomáha umeleckému vyjadrovaniu emócií, pocitov, zážitkov, postrehov, ba aj poznatkov a je dostupný všetkým vekovým kategóriám.


Tanečný odbor

Poskytuje základy pohybového a tanečného vzdelania, základné zameranie: pestovanie správneho držania tela, rozvoj koordinácie pohybov, základy melodického a rytmického cítenia, rozvoj estetického  cítenia, pohyb v priestore, pohybová pamäť a fantázia.