SZUŠ Akadémia muzika Terchová 

Veríme, že v každom drieme kúsok umeleckého cítenia, či je to škôlkar, školák, študent, alebo dospelák. Naším poslaním je prebúdzať tento vzácny cit, učiť žiakov tvorivo sa realizovať a robiť tak život krajším.

1. Súkromná základná umelecká škola pre deti od 6 do 15 rokov

2. Súkromná základná umelecká škola pre deti od 15 rokov

3. Súkromná základná umelecká škola  – štúdium pre dospelých ( Špd )

Prihlásiť do našej ZUŠ sa môžete vyplnením elektronickej prihlášky:


Hudobný odbor

Hudobný odbor ponúka komplexné hudobné vzdelanie, orientáciu v umení a kultúre, prehľad vo vývoji európskej hudby a jednotlivých štýlových období, rozvoj predstavivosti, kreativity, racionálneho myslenia.


Výtvarný odbor

Tvorivým spôsobom napomáha umeleckému vyjadrovaniu emócií, pocitov, zážitkov, postrehov, ba aj poznatkov a je dostupný všetkým vekovým kategóriám.


Tanečný odbor

Poskytuje základy pohybového a tanečného vzdelania, základné zameranie: pestovanie správneho držania tela, rozvoj koordinácie pohybov, základy melodického a rytmického cítenia, rozvoj estetického  cítenia, pohyb v priestore, pohybová pamäť a fantázia.


Literárno-dramatický odbor

Literárno-dramatický odbor,v skratke LDO, sa zaoberá dramatickým umením a rozširuje znalosti a zručnosti žiakov v tomto umení. Ak umeleckým prostriedkom pre hudobníka je jeho nástroj, v dramatickom umení je to umelcovo telo, duša a myseľ. Aktuálne uvedený odbor nie je otvorený pre nedostatok žiakov.