Súkromná základná umelecká škola Akadémia muzika
Sv. Martina 245
013 06 Terchová
IČO: 51072912
DIČ: 2120581056

Kontakt: 0905 914 345,  szus@akademiamuzika.sk