Poskytuje základy pohybového a tanečného vzdelania, základné zameranie: pestovanie správneho držania tela, rozvoj koordinácie pohybov, základy melodického a rytmického cítenia, rozvoj estetického  cítenia, pohyb v priestore, pohybová pamäť a fantázia

Rozvoj v základných tanečných technikách:

  • klasického,
  • ľudového,
  • kreatívneho,
  • džezového
  • moderného tanca

Vyučujúci: Bc. Patrícia Hanuliaková, Pavol Sedlák